Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

2o Σεμινάριο Μαθηματικών

 16-05-2012 Τετάρτη
- Το σεμινάριο είχε ως κεντρική ενότητα: 
Έννοιες και σχέσεις χώρου στο Νηπιαγωγείο (Ζωή Νικηφορίδου)
Μαθηματικό περιβάλλον μάθησης: α) Υλικές καταστάσεις
β) Νοητικές καταστάσεις
Σχέσεις χώρου-Γεωμετρία:
α) Χώρος
β) Γεωμετρικά σχήματα
γ) Μετασχηματισμοί και συμμετρία
δ) Οπτικοποίηση και χωρικός συλλογισμός
Στην ομάδα μας δόθηκε το θέμα της 1ης Ομάδας:
Λύση: Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου