Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Καλοκαίρι-Θάλασσα - Νερό πηγή ζωής

06/06/2013 Πέμπτη
- Καλοκαίρι: οι μήνες του και οι εργασίες των γεωργών. Τα λαϊκά ονόματα των μηνών του καλοκαιριού.
- Θάλασσα-Νερό πηγή ζωής: 5 Ιουνίου-ημέρα περιβάλλοντος. Με ποιους τρόπους δείχνουμε το ενδιαφέρον μας και την αγάπη στο περιβάλλον; Ποιες οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη μας στο ποτάμι; Τι είδαμε στην βόλτα μας; Πως νιώσαμε κάτω από τη σκιά των πλατανιών, των δέντρων;
- Στόχοι: - Να διακρίνουν τις συλλαβές ή τις φωνούλες που δομούν τις λέξεις. - Να απομονώσουν ορισμένες συλλαβές ή φωνούλες σε συγκεκριμένες λέξεις και να τις αντικαταστήσουν με κάποιες άλλες. Χρησιμοποιούμε πριν από κάθε γλωσσικό παιχνίδι την έκφραση: " Τι θα βγει, τι θα βγει, ποιος μπορεί να μας το πει". Δίνουμε τον απαραίτητο χρόνο στα παιδιά να σκεφτούν και να βρουν τη νέα λέξη που δημιουργείται. Π.χ. αν στη λέξη θάλασσα αλλάξουμε το θα με χα(απάντηση: χάλασα) ή αν στη λέξη βάρκα αλλάξουμε το βα με πα (απάντηση: πάρκα) ή αν στη λέξη ψάρι αλλάξουμε το ψα με ζα (απάντηση: ζάρι) ή αν στη λέξη καλάμι αλλάξουμε το κα με πα (απάντηση: παλάμη) κ.ο.κ.
- Φύλλο εργασίας: - Να διακρίνουν λέξεις που αρχίζουν από Φ,φ- Χ,χ-Ψ,ψ-Ω,ω. Να φανταστούν εικόνες που μπορούν να ζωγραφίζουν με το ανάλογο φώνημα -γράμμα. Μπορούν να κυκλώσουν με το μολύβι τους στις λέξεις το ανάλογο γράμμα;
07/06/2013 Παρασκευή
- Νερό- Πλεύση ή βύθιση: στις φυσικές επιστήμες ο μικρός ποντικός ο Εφευρετικούλης, με τους πειραματισμούς του θα μας οδηγήσει με την ιστορία του να γνωρίσουμε υλικά που επιπλέουν ή βυθίζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου