Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

1η Άσκηση ετοιμότητας σεισμού...

30/11/2015 Δευτέρα
- Τα νέα μας: Τα νήπια που είναι υπεύθυνοι (η Χριστίνα και η Σοφία Μπ. ) για την εβδομάδα και ο βοηθός (ο Χρήστος Α.)  που αλλάζει κάθε μέρα, λένε τα νέα τους-ανακοινώσεις. Ο βοηθός ζωγραφίζει στο καβαλέτο με κιμωλία και γράφει το όνομά του. Την ώρα της παρεούλας λέει το ημερολόγιο (Ημερομηνία-μήνας-εποχή και καιρός).
- Επίσης μαζί με το ζευγάρι του αγόρι-κορίτσι πηγαίνει στη γωνιά της γλώσσας-γραφής ζωγραφίζει σε χαρτί ή πίνακα κιμωλίας εικόνες-λέξεις.
 - Τραγούδια:  "Είμαστε πουλιά", "Το τραγούδι των κανόνων στην παρεούλα"," Ένα σπουργιτάκι τόσο δα...", "Α,α,α ήρθε παγωνιά..." .
-Το Θέμα μας: 
"Σεισμός" τα νήπια παρατηρούν εικόνα για την προετοιμασία και τις ενέργειες που οφείλουμε να μάθουμε για να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που γίνει σεισμός στην περιοχή μας. Τι γνωρίζουν τα παιδιά; Τι θέλουν να μάθουν σχετικά με το σεισμό; (ιδεόγραμμα). Έχετε ζήσει ή έχετε αντιληφθεί όταν έγινε σεισμός, πώς νιώθατε; Καταγράφουμε τις απαντήσεις των νηπίων σε ιστόγραμμα.
- Στον πίνακα γράφουμε τη λέξη "ΣΕΙΣΜΟΣ"-"σεισμός" με κεφαλαία και πεζά γράμματα. Τα νήπια σκέφτονται λέξεις που αρχίζουν από Σ,σ και τις καταγράφουμε. Ένα νήπιο σηκώνεται και κυκλώνει το γράμμα-φώνημα σ,ς στις λέξεις που έχουμε ανακαλύψει όλοι μαζί.
-Το παραμύθι μας: "Το αρκουδάκι που φοβόταν τους σεισμούς" τα νήπια παρακολουθούν με ενδιαφέρον την αφήγηση του παραμυθιού.
01/12/2015 Τρίτη
- Τα νέα μας: Τα νήπια που είναι υπεύθυνοι (η Χριστίνα και η Σοφία Μπ. ) για την εβδομάδα και ο βοηθός (ο Παντελής)  που αλλάζει κάθε μέρα, λένε τα νέα τους-ανακοινώσεις. Ο βοηθός ζωγραφίζει στο καβαλέτο με κιμωλία και γράφει το όνομά του. Την ώρα της παρεούλας λέει το ημερολόγιο (Ημερομηνία-μήνας-εποχή και καιρός). 
Επίσης μαζί με το ζευγάρι του αγόρι-κορίτσι πηγαίνει στη γωνιά της γλώσσας-γραφής ζωγραφίζει σε χαρτί ή πίνακα κιμωλίας εικόνες-λέξεις.
 -Τραγούδια:  "Είμαστε πουλιά", "Το τραγούδι των κανόνων στην παρεούλα"," Ένα σπουργιτάκι τόσο δα...", "Α,α,α ήρθε παγωνιά..." .
-Τα Θέματά  μας: "Ο Χειμώνας και οι μήνες του""Σεισμός" τα νήπια παρατηρούν εικόνες για το Χειμώνα και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα και συζητάμε παροιμίες και αινίγματα για τους μήνες του. Ποια μεγάλη γιορτή περιμένουμε; Παρουσιάζουμε στα παιδιά το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της αντίστροφής μέτρησης (ένα δέντρο με καμπάνες όπου κάθε καμπάνα αντιστοιχεί στους αριθμούς 1-25 - η γιορτή των Χριστουγέννων) και κάθε μέρα θα βγάζουμε τον αντίστοιχο αριθμό.
 - Επίσης συζητάμε την άσκηση ετοιμότητας και τα υλικά που είναι εφοδιασμένο το σχολείο από το κράτος για την αντιμετώπιση σεισμού ή πυρκαγιάς (χειροκίνητη σειρήνα, πυροσβεστήρες, πυροσβεστική φωλιά με λάστιχο νερού, έξοδος φωτιζόμενη σε διακοπή ρεύματος, φωσφορίζουσες πινακίδες εξόδου και φωτογραφίες τοποθέτησης πυροσβεστήρων). 
Συζητάμε την άσκηση ετοιμότητας σεισμού όταν βρισκόμαστε στο σπίτι, τι οφείλουμε να γνωρίζουμε ως οικογένεια;
-Το παραμύθι μας: "Ο μύθος του Εγκέλαδου" τα νήπια παρακολουθούν με ενδιαφέρον την αφήγηση του παραμυθιού και ζωγραφίζουν αντίστοιχη εικόνα σε φύλλο εργασίας πως τον φαντάζονται; (Με διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης).
02/12/2015 Τετάρτη
- Τα νέα μας: Τα νήπια που είναι υπεύθυνοι(η Χριστίνα και η Σοφία Μπ. ) για την εβδομάδα και ο βοηθός (ο Κωνσταντίνος Β.)  που αλλάζει κάθε μέρα, λένε τα νέα τους-ανακοινώσεις. Ο βοηθός ζωγραφίζει στο καβαλέτο με κιμωλία και γράφει το όνομά του. Την ώρα της παρεούλας λέει το ημερολόγιο (Ημερομηνία-μήνας-εποχή και καιρός). 

Επίσης μαζί με το ζευγάρι του αγόρι-κορίτσι πηγαίνει στη γωνιά της γλώσσας-γραφής ζωγραφίζει σε χαρτί ή πίνακα κιμωλίας εικόνες-λέξεις.
 - Τραγούδια:  "Είμαστε πουλιά", "Το τραγούδι των κανόνων στην παρεούλα"," Ένα σπουργιτάκι τόσο δα...", "Α,α,α ήρθε παγωνιά...".
- Το Θέμα μας: "Σεισμός" τα νήπια παρατηρούν εικόνα για την προετοιμασία και τις ενέργειες που οφείλουμε να μάθουμε για να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που γίνει σεισμός στην
περιοχή όπου μένουμε. 
Συζητάμε με τα νήπια παρατηρώντας εικόνες για τα μέτρα προστασίας από το σεισμό, όταν είμαστεστο σχολείο ή στο σπίτι μας. Στη συνέχεια τις κολλούν σε ομαδική εργασία και στην κατάλληλη στήλη, σε ένα μεγάλο χαρτόνι.
- Ποίημα: "Σεισμός" τα νήπια συζητούν λέξεις που φοβίζουν με το σεισμό όπως πανικός, ζημιές και φυσικές καταστροφές κ.ά.
- Φύλλο εργασίας: "Σεισμός" τα νήπια ζωγραφίζουν 3 εικόνες  σε φύλλο εργασίας με οδηγίες προετοιμασίας-μέτρων στη διαρκεια του σεισμού.
03/12/2015 Πέμπτη
- Τα νέα μας: Τα νήπια που είναι υπεύθυνοι (η Χριστίνα και η Σοφία Μπ. ) για την εβδομάδα και ο βοηθός (η Μελίνα)  που αλλάζει κάθε μέρα, λένε τα νέα τους-ανακοινώσεις. Ο βοηθός ζωγραφίζει στο καβαλέτο με κιμωλία και γράφει το όνομά του. Την ώρα της παρεούλας λέει το ημερολόγιο (Ημερομηνία-μήνας-εποχή και καιρός). 
Επίσης μαζί με το ζευγάρι του αγόρι-κορίτσι πηγαίνει στη γωνιά της γλώσσας-γραφής ζωγραφίζει σε χαρτί ή πίνακα κιμωλίας εικόνες-λέξεις.
 - Τραγούδια:  "Είμαστε πουλιά", "Το τραγούδι των κανόνων στην παρεούλα"," Ένα σπουργιτάκι τόσο δα...", "Α,α,α ήρθε παγωνιά..." .
- Τα Θέματα μας: "3 Δεκεμβρίου ημέρα ατόμων με αναπηρία" και "1η άσκηση ετοιμότητας σεισμού"  
- Τα νήπια παρατηρούν εικόνες και βίντεο στο youtube για την αναπηρία και την ανάγκη τους να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες.
- Τα νήπια στην αυλή πρώτα παίζοντας μαθαίνουν τι ενέργειες κάνουμε όταν η κυρία σφυρίξει παρατεταμένα και πει "σεισμός-καλυφθείτε" για να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση σεισμού.
04/12/2015 Παρασκευή
- Τα νέα μας: Τα νήπια που είναι υπεύθυνοι (η Χριστίνα και η Σοφία Μπ. ) για την εβδομάδα και ο βοηθός (η Μελίνα)  που αλλάζει κάθε μέρα, λένε τα νέα τους-ανακοινώσεις. Ο βοηθός ζωγραφίζει στο καβαλέτο με κιμωλία και γράφει το όνομά του. Την ώρα της παρεούλας λέει το ημερολόγιο (Ημερομηνία-μήνας-εποχή και καιρός). 
Επίσης μαζί με το ζευγάρι του αγόρι-κορίτσι πηγαίνει στη γωνιά της γλώσσας-γραφής ζωγραφίζει σε χαρτί ή πίνακα κιμωλίας εικόνες-λέξεις.
Τραγούδια:  "Είμαστε πουλιά", 
"Το τραγούδι των κανόνων στην παρεούλα"," Ένα σπουργιτάκι τόσο δα...", "Α,α,α ήρθε παγωνιά..." .
- Το φιλανθρωπικό μας έργο:   Τα νήπια συμμετέχουν στην συγκέντρωση πλαστικών καπακιών για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου στον Άγιο Σπυρίδωνα της περιοχής μας.
- Ο περίπατος στη γειτονιά μας: με τα  νήπια περπατήσαμε στη γειτονιά μας, είδαμε τα σημαντικά κτίρια (θεατρικό εργαστήρι, 3ο δημοτικό σχολείο, Άγιος Σπυρίδωνας, 4ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας) και επισκεφτήκαμε τα γηπεδάκια. Μετά το ελεύθερο παιχνίδι, παίξαμε ομαδικά παιχνίδια και τραγουδήσαμε.
 ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου